BBRC

KALENDARIUM

Kalendarium Wydarzeń "Trenera Osiedlowego"
Czyli co, gdzie i kiedy?

JUŻ OD Lipca podamy kalendarium

Lipiec

wyjście

  Szkoły

3

Basen

SP 45, SP 166, SP 3

4

Kręgle

  SP nr 1, SP nr 111, SP nr70

5

Bilard

SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

6

Kino

  SP 125, SP139, SP 202

7

Ścianka Wspinaczkowa

    SP 26, SP 152, SP 23

10

Basen

   SP 26, SP 152, SP 23

11

Kręgle

  SP 45, SP 166, SP 3

12

Bilard

  SP nr 1, SP nr 111, SP nr70

13

Kino

  SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

14

Ścianka Wspinaczkowa

  SP 125, SP139, SP 202

17

Basen

  SP 125, SP139, SP 202

18

Kręgle

  SP 26, SP 152, SP 23

19

Bilard

SP 45, SP 166, SP 3

20

Kino

SP nr 1, SP nr 111, SP nr70

21

Ścianka Wspinaczkowa

SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

24

Basen

SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

25

Kregle

SP 125, SP139, SP 202

26

Bilard

 SP 26, SP 152, SP 23

27

Kino

SP 45, SP 166, SP 3

28

Laser Arena

SP nr 1, SP nr 111, SP nr70

31

Basen

SP nr 1, SP nr 111, SP nr70  

SP nr 1, SP nr 111, SP nr70sierpień

wyjście

  Szkoły

1

Kręgle

  SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

2

Bilard

  SP 125, SP139, SP 202

3

Kino

    SP 26, SP 152, SP 23

4

Laser Arena

  SP 45, SP 166, SP 3

7

Basen

 SP 45, SP 166, SP 3

8

Kręgle

 SP nr 1, SP nr 111, SP nr70

9

Bilard

  SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

10

Kino

  SP 125, SP139, SP 202

11

Rugby

   SP 26, SP 152, SP 23

14

Basen

  SP 26, SP 152, SP 23

16

Bilard

SP 45, SP 166, SP 3

17

Kino

SP nr 1, SP nr 111, SP nr70

18

Rugby

SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

21

Basen

SP 125, SP139, SP 202 

22

Kregle

SP 26, SP 152, SP 23

23

Bilard

 SP nr 1, SP nr 111, SP nr70

24

Kino

SP nr 10, Gim nr 41, SP nr51

25

Laser Arena

SP 45, SP 166, SP 3

28

Kręgle

Wszystkie szkoły

29 Bilard Wszystkie Szkoły
30 Zakończenie Wakacji

Wszystkie szkoły

31 Kino

Wszystkie szkoły

SP nr 1, SP nr 111, SP nr70